Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Ny besøksadresse for avdeling reindrift fra uke 14
Landbruksdirektoratets avdeling reindrift forlater kontorene i Markveien 14, og flytter inn i nye lokaler i Løkkeveien 111-0301 i Alta. Postadressen endres ikke, og er fortsatt postboks 1104, 9504 Alta. Flytting foregår 26.-27. mars. Fra og med 30. mars er nye lokaler tatt i bruk.
Kartlegging av lavdekke i Finnmark
Kartleggingen av lavdekke i Finnmark som NINA og Norut har gjort viser at det har vært en negativ utvikling av lavdekke. Fra 2005 frem til 2013 har lavmengdene på vinter-, høst- og vårbeiteområdene i Vest-Finnmark blitt redusert til omtrent samme nivå som i 1998.
Les mer!
Saksliste til Reindriftsstyremøte 5. - 6. mars 2015
Reindriftsstyret holder sitt første møte i år i Alta 5. - 6. mars 2015.
Les mer!
Enighet om nye reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 17. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016.
Les mer!
Reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring fremforhandlet ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Tema for høringen er om konvensjonen, slik den foreligger, skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to land. Høringsfristen er satt til 16. mars 2015.
Les mer!
Om tilskudd ved slakting av rein i utlandet
Reindriftsavtalepartene er enige om at det inneværende slaktesesong kan gis tilskudd til kalveslakt, også ved slakting i utlandet. Dette må særlig ses i lys av at vi er inne i siste året med reduksjoner i prosessen med reintallstilpasning etter reindriftsloven av 2007.
Les mer!
Årets reinkjøttformidlerpris til Fjellvilt
Fjellvilt fikk overrakt prisen Årets reinkjøttformidler 2014 av Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Juryen har særlig vektlagt at bedriften i flere år har skapt positiv oppmerksomhet omkring reinkjøttet, ved å fremheve reinkjøttets kvaliteter gjennom deltagelse på en rekke ulike arenaer og i sosiale medier, sa statsråden ved overrekkelsen.
Les mer!
Reindriftsavtaleforhandlingene: Statens tilbud
Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 109,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 2,0 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale.
Les mer!
Reinkjøtt i Mathallen Oslo på Samefolkets dag
Det blir et reinkjøttarrangement i Mathallen i Oslo i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Finnmark Rein, Rørosrein og Skodi rein er på Torget i Mathallen og selger sine produkter av reinsdyr 6.-8. februar. Det er Markedsutvalget for reinkjøtt sammen med Reinprogrammet i Innovasjon Norge som finansierer arrangementet.
Les mer!
Forskning og formidling - utlysning av midler

Denne siden ble sist oppdatert den 26.03.15 klokken 14:24:45


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media