Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Reindriftsstyret møtte reindriftsnæringen i Troms
Reindriftsstyret møtte i dag representanter fra reindriftsnæringen i Troms reinbeiteområde og Fylkesmannen i Troms. Bakgrunnen for møtet er at styret med jevne mellomrom treffer næringen i ulike deler av landet for å få høre om lokale utfordringer og nye muligheter.
Les mer!
Saksliste til møte i Reindriftsstyre den 6. mai 2015
Reindriftsstyre har møte i Tromsø den 6. mai 2015. Møtestart er kl 0830 og foregår på Radisson Blu Hotell Tromsø.
Les mer!
Reinflyttingen er godt igang
I disse dager er reinflokkene på tur fra sine vinterbeiter til vår- og sommerbeiteområder. Det skjer hvert år i perioden midten av april til midten av mai. Mange flokker har en lang ferd, og må krysse både trafikkerte veier og passere tettbygde områder.
Les mer!
Ny reinbase på nett
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i forrige uke lansert Reinbase.no. Databasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr.
Les mer!
Tilskudd til oppgradering av infrastruktur for slakting – frist for søknad 20. mai 2015
Ved forhandlingene om reindriftsavtalen for 2015-16 ble partene enige om at noe av siste års mindreforbruk av avsatte midler, i alt 3,58 mill kr, skulle kunne benyttes til oppgraderinger på reindriftas infrastruktur (gjerder og anlegg) for at den kan bli et bedre verktøy i arbeidet med å ta ut slaktedyr.
Les mer!
Frist for levering av Melding om reindrift
Frist for levering av melding om reindrift er 10. april. Fylkesmannens reindriftsavdeling kan bistå med veiledning dersom behov.
Ny besøksadresse for avdeling reindrift fra uke 14
Landbruksdirektoratets avdeling reindrift forlater kontorene i Markveien 14, og flytter inn i nye lokaler i Løkkeveien 111-0301 i Alta. Postadressen endres ikke, og er fortsatt postboks 1104, 9504 Alta. Flytting foregår 26.-27. mars. Fra og med 30. mars er nye lokaler tatt i bruk.
Kartlegging av lavdekke i Finnmark
Kartleggingen av lavdekke i Finnmark som NINA og Norut har gjort viser at det har vært en negativ utvikling av lavdekke. Fra 2005 frem til 2013 har lavmengdene på vinter-, høst- og vårbeiteområdene i Vest-Finnmark blitt redusert til omtrent samme nivå som i 1998.
Les mer!
Saksliste til Reindriftsstyremøte 5. - 6. mars 2015
Reindriftsstyret holder sitt første møte i år i Alta 5. - 6. mars 2015.
Les mer!
Enighet om nye reindriftsavtale

Denne siden ble sist oppdatert den 05.05.15 klokken 18:21:55


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media