Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Reindriftsnytt
Nytt magasin er snart klar til å sendes ut til abonnentene. Reindriftsnytt vil være i postkassen i romjulen. En pdf-versjon kan allerede nå lastes ned her.
Les mer!
Reinkjøtt og samisk kultur til Grüne Woche
Norge deltar fra 16. - 25. januar 2015 på Grüne Woche i Berlin. Grüne Woche er en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Det er flere reinkjøttprodusenter og en reiselivsbedrift som er med i delegasjonen fra Norge.
Les mer!
Møte mellom Landbruks- og matminister og Reindriftsstyret
Mandag 8. desember holdes det årlige møtet mellom landbruks- og matministeren og Reindriftsstyret. Hensikten er informasjonsutveksling, samt å få en felles forståelse av problemer og utfordringer i næringen. 
Les mer!
Offentliggjøring av reintall
NRK Sapmi har offentliggjort reintallsserier på siidaandelsnivå for alle reinbeitedistrikter i Finnmark. Landbruksdirektoratet ønsker å presisere at vi ikke har gjort noen lister offentlige kjent i denne saken. Av den grunn har vi ikke anledning til å kommentere hvorvidt tallmaterialet stemmer overens med virkeligheten.
Les mer!
Reindriftsstyrets uttalelse til regjeringens foreslåtte momsreform
Reindriftsstyret har henvendt seg til Stortinget etter at regjeringen har foreslått at grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning. Reindriftstyret påpeker at den foreslåtte økningen av registreringsgrensen vil få uheldige konsekvenser for reindriftsnæringen.
Les mer!
Reidar Olsen settedirektør i enkelte reindriftssaker
Administrerende direktør Jørn Rolfsen oppnevner settedirektør for direktør Magnar Evertsen i Landbruksdirektoratets avdeling reindrift.
Les mer!
Reindriftsstyrets møtebok av 21. oktober 2014
Reindriftsstyret hadde møte 21. oktober 2014.
Les mer!
Bruksregelprosjekt for reindriftsnæringen
Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark har inngått et samarbeid om å utvikle et prosjekt som har som siktemål å gi styrket bistand til arbeidet med fastsettelse og videreutvikling av de interne bruksreglene for reindriftsnæringen i Kautokeino og Karasjok.
Les mer!
Reintallsreduksjon: Siidaandeler som ligger etter skjema får nå en påminnelse
Landbruksdirektorat sender i disse dager ut en påminnelse til mellom 50 og 60 siidaandeler i Finnmark om at de ikke er i rute med hensyn til reintallsreduksjonsplan over 3 år. Disse har tidligere fått et pålegg om å redusere reintallet sitt innen 31. mars 2015.
Les mer!
Ny innsynsløsning for reindriftskart

Denne siden ble sist oppdatert den 19.12.14 klokken 15:29:23


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media