Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Reindriftsstyret vedtok 10. september sanksjoner mot seks siidaandeler
Reindriftsstyret har pålagt 6 siidaandeler å sørge for at reintallet bringes i samsvar med Reindriftsstyrets vedtak om forholdsmessig reduksjon.
Les mer!
Reinkjøtt på Matstreif
Flere reinkjøttbedrifter deltar med sine velsmakende produkter på Matstreif 12.-13. september. Markedsutvalget for reinkjøtt i samarbeid med Reinprogrammet i Innovasjon Norge har en egen "Rein - helten på vidda" stand med både smaksprøver og produkter å selge. I tillegg tilbyr både Bondens butikk og Nord-norge standen reinprodukter til besøkende.
Les mer!
Nytt Økonomisk utvalg er oppnevnt
Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftssamers Landsforbund har oppnevnt nytt Økonomisk utvalg fra og med august 2014 til og med 31. desember 2017. Lars Johan Rustad, som er avdelingsdirektør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo fortsetter som leder i utvalget.
Les mer!
Nytt styre i Reindriftens utviklingsfond
For perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2017 er det oppnevnt nytt styre for Reindriftens Utviklingsfond.
Les mer!
Forskrift på høring: om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold
Mattilsynet har lagt forslag til nye regler om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold ut på høring. Frist for å komme med innspill er 22. august 2014. Les mer på Mattilsynets nettside.
Forskning: Evaluering av hvordan reindriftens arealbruksinteresser fremkommer i konsekvensutredninger
Reindriftens utviklingsfond har gitt Norut Tromsø prosjektstøtte til å videreføre et pågående arbeid der det skal evalueres hvorvidt konsekvensvurderinger fungerer for ivaretakelse av reindriftens interesser i saker der beiteareal tas til annet bruk.
Les mer!
Varsel om mulige pålegg etter reindriftsloven til 6 siidaandeler i Finnmark
Reindriftsstyret har som kjent vedtatt pålegg om forholdsmessige reduksjoner av reintallet for 231 siidaandeler i Finnmark. De fleste siidaandeler har fått pålegg som skal etterleves over tre år - og disse påleggene skal dermed være etterlevd innen 31. mars 2015. Et mindre antall siidaandeler fikk pålegg som skulle gjennomføres over en toårs-periode, og det betyr at disse siidaandelene skulle ha sluttført sin reduksjon innen 31. mars 2014 - altså i år.
Les mer!
Statens reindriftsforvaltning forsvinner – Landbruksdirektoratet oppstår
1. juli 2014 slås Statens reindriftsforvaltning sammen med Statens landbruksforvaltning og blir til et nytt Landbruksdirektorat. Kontoret i Alta blir fra det samme tidspunktet en reindriftsavdeling i det nye direktoratet.
Les mer!
Kontoret er stengt 1. juli
1. juli slås Statens Landbruksforvaltning og Statens Reindriftsforvaltning sammen og blir Landbruksdirektoratet.
Les mer!

Denne siden ble sist oppdatert den 18.09.14 klokken 14:50:14


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media