Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Løkkeveien 111-0301,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Forskriftsendring knyttet til tilskudd og reintall
Viktig informasjon til siidaandeler som hadde krav om å oppfylle reintallsreduksjonspåleggene innen 31.03.2014:
Les mer!
Kontroll av reintall i Vest-Finnmark
Fylkesmannen i Finnmark er godt i gang med offentlig kontrollert telling av rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Hittil er det 6 reinbeitedistrikter i området som har hatt kontroll av reintallet. Det er totalt 14 distrikter som skal kontrolleres denne høsten. Det er derimot ikke alle som har fremstilt flokken for kontroll slik det fremkommer i pålegg gitt med hjemmel i forskrift om offentlig kontrollert telling av rein.
Les mer!
Reindriftsstyrets saksliste til møte 23.-24. november 2015
Reindriftsstyret har møte i Oslo 23.-24. november 2015. Saksliste:
Les mer!
Arealinngrep og tap av dyr på beite er en stor utfordring for reindriften
Reindriftsstyret gjennomførte dialogmøte med reindriftsnæringen og representanter fra fylkesmennene 3. november på Stjørdal i Nord-Trøndelag.  Til dialogmøtet var representanter fra  distrikter i samisk reindrift i  Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde invitert. I tillegg var tamreinlagene, Rendal renselskap og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag representert på møtet.
Les mer!
Hva betyr reindriftens selvstyre?
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra reindriftsnæringen, Sametinget og fra forvaltningen av reindriften er nå i gang med arbeidet med videreutvikling av internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen. Første møte ble gjennomført 21. oktober.
Les mer!
Saksliste til Reindriftsstyrets møte 4. november 2015
Reindriftsstyret holder styremøte 4. desember 2015 på Scandic Hell Hotell i Stjørdal. Saksliste kan lastes ned her.
Les mer!
Reindriften i positiv utvikling
Reindriftstyrets leder Lodve Solholm hadde kontaktmøte 15. oktober med fylkesmennene som har ansvar for reindrift. Oppsummeringen etter møtet viser at det skjer mye positivt i reindriften i alle reinbeiteområder.
Les mer!
Utvikling av internkontroll og selvstyre i reindriften
Landbruksdirektoratet har oppnevnt arbeidsgruppen som skal arbeide med utvikling av internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen. Arbeidsgruppen har sitt første møte onsdag 21. oktober 2015.
Les mer!
Reintallsvedtak står fast
Landbruksdirektoratet viser til artikkel i Nordlys 10. oktober der daglig leder Are Figved i Finnmark Rein AS frykter at reinslakting i Finnmark kan stoppe opp på grunn av at reineiere ikke vet hvilket regelverk som gjelder.
Les mer!
Tilskudd og reintall

Denne siden ble sist oppdatert den 24.11.15 klokken 08:48:16


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media