Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Reindriftsstyrets uttalelse til regjeringens foreslåtte momsreform
Reindriftsstyret har henvendt seg til Stortinget etter at regjeringen har foreslått at grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til 150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning. Reindriftstyret påpeker at den foreslåtte økningen av registreringsgrensen vil få uheldige konsekvenser for reindriftsnæringen.
Les mer!
Reidar Olsen settedirektør i enkelte reindriftssaker
Administrerende direktør Jørn Rolfsen oppnevner settedirektør for direktør Magnar Evertsen i Landbruksdirektoratets avdeling reindrift.
Les mer!
Reindriftsstyrets møtebok av 21. oktober 2014
Reindriftsstyret hadde møte 21. oktober 2014.
Les mer!
Bruksregelprosjekt for reindriftsnæringen
Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark har inngått et samarbeid om å utvikle et prosjekt som har som siktemål å gi styrket bistand til arbeidet med fastsettelse og videreutvikling av de interne bruksreglene for reindriftsnæringen i Kautokeino og Karasjok.
Les mer!
Reintallsreduksjon: Siidaandeler som ligger etter skjema får nå en påminnelse
Landbruksdirektorat sender i disse dager ut en påminnelse til mellom 50 og 60 siidaandeler i Finnmark om at de ikke er i rute med hensyn til reintallsreduksjonsplan over 3 år. Disse har tidligere fått et pålegg om å redusere reintallet sitt innen 31. mars 2015.
Les mer!
Ny innsynsløsning for reindriftskart
Landbruksdirektoratet har lansert ny innsynsløsning for reindriftskart. Målet er blant annet å presentere en helhetlig kartløsning hvor brukere kan finne reindriftas gjeldende arealbruksinformasjon. Innsynsløsninga er veiledende og ment som et verktøy til planmyndighet, reindriftsutøvere, Fylkesmenn og øvrig publikum.
Les mer!
Reindriftsstyret vedtok 10. september sanksjoner mot seks siidaandeler
Reindriftsstyret har pålagt 6 siidaandeler å sørge for at reintallet bringes i samsvar med Reindriftsstyrets vedtak om forholdsmessig reduksjon.
Les mer!
Reinkjøtt på Matstreif
Flere reinkjøttbedrifter deltar med sine velsmakende produkter på Matstreif 12.-13. september. Markedsutvalget for reinkjøtt i samarbeid med Reinprogrammet i Innovasjon Norge har en egen "Rein - helten på vidda" stand med både smaksprøver og produkter å selge. I tillegg tilbyr både Bondens butikk og Nord-norge standen reinprodukter til besøkende.
Les mer!
Nytt Økonomisk utvalg er oppnevnt
Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftssamers Landsforbund har oppnevnt nytt Økonomisk utvalg fra og med august 2014 til og med 31. desember 2017. Lars Johan Rustad, som er avdelingsdirektør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo fortsetter som leder i utvalget.
Les mer!
Nytt styre i Reindriftens utviklingsfond

Denne siden ble sist oppdatert den 12.11.14 klokken 11:45:40


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media