Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Løkkeveien 111-0301,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

reindrift.no avsluttes
Dette nettstedet oppdateres ikke fra 1. mars 2016.
Les mer!
Reintallet er gått ned på landsbasis
Ressursregnskapet viser at det totale reintallet i forrige driftsår har gått ned fra 232 900 til 211 600 dyr sammenlignet med året før.
Les mer!
Pramming av rein
I reindriftsavtalen for neste driftsår er det et kutt i tilskudd til pramming av rein til og fra øyene/halvøyene i Nord-Troms og Finnmark.
Les mer!
Ny saksliste til Reindriftsstyremøte 24. februar 2016
Reindriftsstyret har dialogmøte med reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark den 23. februar. Dagen etter er det ordinært styremøte.
Les mer!
Påminnelse om søknadsfrist for forskningsmidlene
Søknadsfrist for innlevering av søknad om forskningsmidler over reindriftsavtalen er 1. mars 2016.
Les mer!
Enige om ny reindriftsavtale
Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 16. februar 2016 enige om ny reindriftsavtale for 1. juli 2016 til 30. juni 2017.
Les mer!
Roller og flaskehalser i arealforvaltningen
Landbruksdirektoratet holder en samling med arealforvaltning som tema for de 5 nordligste fylkesmennskontorene 15. og 16. februar i Tromsø.
Les mer!
Gode slaktetall for reinkjøtt
I løpet av høsten og vinteren er det blitt slaktet ca 7 000 flere reinsdyr enn året før.
Les mer!
Konferanse for reinkjøttnæringen
Årets konferanse for reinkjøttnæringen blir arrangert i Tromsø 7.-8. mars 2016. Påmeldingsfrist er 1. februar.
Les mer!
Statens tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene

Denne siden ble sist oppdatert den 02.03.16 klokken 09:59:15


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media