til forsiden
Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Nettstedskart     
 til samisk-språklige sider

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver
Ved Statens Reindriftsforvaltning er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med arealsaker som hovedarbeidsområde. Søknadsfrist er 30. april 2014. Gå til utlysningsteksten.
Infrastrukturtiltak for økt slakting – 2014
I Reindriftsavtalen for 2014/15 er det avsatt 5 mill kroner til særskilte tiltak for oppgradering av infrastrukturen knyttet til uttak av slaktedyr. Dette er en oppfølging av avsetningen til tilsvarende formål i avtalen for 2013/14, hvor innkomne søknader ble behandlet etter forutgående prioriteringer og fastsetting av vilkår. Avtalepartene legger da opp til at Reindriftens utviklingsfond behandler søknader om tilskudd fra årets avsetning til infrastrukturtiltak på bakgrunn av arbeidet som ble gjort i fjor og dagens utfordringer i næringen.
Les mer!
Mange har levert elektronisk melding om reindrift
Da fristen for å levere inn melding om reindrift (MOR) gikk ut 10. april var det i år 357 siidaandeler av 563 som leverte inn elektronisk melding og søknad om tilskudd. Det er en stor økning i antall elektronisk innsendte meldinger. Størst økning har Øst-Finnmark der hele 80 % av siidaandelene har levert elektronisk. Totalt sett har vi økning i elektroniske meldinger i alle områder, og ligger nå på 63 % mot 41 % i fjor.
Les mer!
Frist for levering av Melding om reindrift
Fristen for å levere Melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om erstatning for tap til fredet rovvilt er 10. april. Fylkesmannens reindriftsavdeling i Kautokeino melder om utvidet åpningstid til kl 21 ved kontoret torsdag 10. april, og telefonnummer 414 55 155 er tilgjengelig for veiledning etter kontorets stengetid frem til levering ved midnatt.
Les mer!
Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak
Det kan gis tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part. For eksempel konflikter mellom reindrift og øvrig landbruk, samt konflikter knyttet til by og rein. Der partene er enige om det, kan det gis tilskudd til bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt, og bebygde områder mot reinbeite.
Les mer!
Saksliste til møte i Reindriftsstyret 27. mars
Reindriftsstyret har møte i Alta den 27. mars 2014 med følgende saksliste:
Les mer!
Norsk-svensk reinbeitekonvensjon
En arbeidsgruppe har presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.
Les mer!
Tidligpensjon i reindriften
Ordningen med tidligpensjon skal lette generasjonsoverganger i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift. Det er mulig å overdra eller avvikle siidaandelen når leder av siidaandel går over på tidligpensjonsordning. Aldersgrensen ble i fjorårets reindriftsavtale satt ned fra 62 til 57 år. Det er videreført i årets reindriftsavtale.
Les mer!
Reinkjøttkonferanse 12.-13. mars i Alta
Markedsutvalget for reinkjøtt og Reinprogrammet i Innovasjon Norge følger opp fjorårets vellykkede Kick-off for Reinprogrammet med konferanse for reinkjøttnæringen i Alta 12-13. mars på Rica Alta Hotell.
Les mer!
Melding om reindrift / Søknad om tilskudd

Denne siden ble sist oppdatert den 14.04.14 klokken 10:45:38


ReindriftsNorge

Nettredaktør: Berit Anne S. Triumf - Mailadresse: nettredaksjon@reindrift.no

Produsert av Gan Media