Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Løkkeveien 111-0301,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Tilskudd og reintall
Landbruksdirektoratet er kjent med usikkerheten i næringen i forhold til reintall, pålegg om reduksjon og hva som skal til for at tilskudd skal innvilges. Nedenfor er en forklaring på hvordan disse reglene praktiseres innværende driftsår:
Les mer!
Reindriftsstyret møter reindriften i forskjellige deler av landet
Reindriftsstyret møtte tidligere i høst representanter fra reindriftsnæringen i Nordland reinbeiteområde og Fylkesmannen i Nordland. Bakgrunnen for møtet er at Reindriftsstyret med jevne mellomrom treffer næringen i ulike deler av landet for å få høre om lokale utfordringer og nye muligheter.
Les mer!
Tilskudd til kvinnerettede tiltak
Fristen for å søke om tilskudd til kvinnerettede tiltak nærmer seg. 1. oktober er fristen for å søke om tilskudd til driften av kvinnenettverkene. Også for andre søknader er fristen 1. oktober, men der er det i tillegg mulig å søke også innen neste frist, som er 1. april. Det er mulig å få tilskudd til ulike tiltak som fremmer verdiskaping eller hever kompetansen i reindriften. Det er også mulig å få tilskudd til etablering og drift av kvinnenettverk.
Les mer!
Slakting av rein for omsetning i nærområdet
Det er vedtatt nye regler om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold.  Endringen innebærer at inntil 10 dyr under gitte forutsetninger kan omsettes lokalt uten at de har vært gjenstand for ordinær kjøttkontroll.
Les mer!
Levering av slaktedyr til utlandet
Reineiere som velger å selge sine rein til slakt ved et utenlandsk slakteri, vil ikke være kvalifisert til å motta tilskudd over reindriftsavtalen.
Les mer!
Tomme lagre og høye forventninger foran årets slaktesesong for reinsdyr
Det har de siste årene vært godt salg av reinsdyrkjøtt. Reinkjøttbedriftene har i inngangen til ny slaktesesong solgt unna nesten alt kjøtt som ble slaktet sist vinter. Det viser bedriftenes rapporter om egen lagerbeholdning til Landbruksdirektoratet.
Les mer!
Reindriftsstyrets møte 15. og 16. september 2015 i Bodø
Reindriftsstyret er samlet i Bodø 15. og 16. september 2015. Den første dagen har styret invitert Fylkesmannen i Nordland og reinbeitedistriktene i området til dialogmøte. Dagen etter er det styremøte.
Les mer!
Seminar om internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen
Landbruksdirektoratet arrangerer seminar der temaet er reindriftsnæringens internkontroll og selvstyre.  Reindriftsnæringen og reindriftsmyndighetene skal drøfte konkrete tiltak for hvordan få et mer velfungerende selvstyre i næringen. Det er innledere som belyser selvstyreutfordringer fra fire ulike ståsteder.
Les mer!
LMD inviterer pressen til presentasjon av reintall i Finnmark
Fastsatt øvre reintall for Øst- og Vest-Finnmark til sammen er på 148 800. Onsdag 19. august er landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i Alta sammen med Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, for å presentere reintallene fra Melding om reindrift for 2014-2015.
Les mer!
Reidar Olsen fungerer som direktør for avdeling reindrift

Denne siden ble sist oppdatert den 02.10.15 klokken 16:37:43


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media