Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Løkkeveien 111-0301,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Saksliste til møte i Reindriftens utviklingsfond 23. juni 2015
Reindriftens utviklingsfond holder møte i Ålesund 23. juni.
Les mer!
Avdeling reindrift holder stengt 16. - 18. juni
Kontoret i Alta er stengt 16. - 18. juni pga intern opplæring. For henvendelser så kan e-post sendes til alta.post@landbruksdirektoratet.no
Saksliste til Reindriftsstyrets møte 11. juni 2015
Reindriftsstyret har møte i Stjørdal 11. juni 2015. Saksliste som følger:
Les mer!
Merkeregisteret
Merkeregisteret stenges for innsyn
Les mer!
Reindriftsstyret møtte reindriftsnæringen i Troms
Reindriftsstyret møtte i dag representanter fra reindriftsnæringen i Troms reinbeiteområde og Fylkesmannen i Troms. Bakgrunnen for møtet er at styret med jevne mellomrom treffer næringen i ulike deler av landet for å få høre om lokale utfordringer og nye muligheter.
Les mer!
Saksliste til møte i Reindriftsstyre den 6. mai 2015
Reindriftsstyre har møte i Tromsø den 6. mai 2015. Møtestart er kl 0830 og foregår på Radisson Blu Hotell Tromsø.
Les mer!
Reinflyttingen er godt igang
I disse dager er reinflokkene på tur fra sine vinterbeiter til vår- og sommerbeiteområder. Det skjer hvert år i perioden midten av april til midten av mai. Mange flokker har en lang ferd, og må krysse både trafikkerte veier og passere tettbygde områder.
Les mer!
Ny reinbase på nett
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i forrige uke lansert Reinbase.no. Databasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr.
Les mer!
Tilskudd til oppgradering av infrastruktur for slakting – frist for søknad 20. mai 2015
Ved forhandlingene om reindriftsavtalen for 2015-16 ble partene enige om at noe av siste års mindreforbruk av avsatte midler, i alt 3,58 mill kr, skulle kunne benyttes til oppgraderinger på reindriftas infrastruktur (gjerder og anlegg) for at den kan bli et bedre verktøy i arbeidet med å ta ut slaktedyr.
Les mer!
Frist for levering av Melding om reindrift

Denne siden ble sist oppdatert den 18.06.15 klokken 19:03:27


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media