Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Løkkeveien 111-0301,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Roller og flaskehalser i arealforvaltningen
Landbruksdirektoratet holder en samling med arealforvaltning som tema for de 5 nordligste fylkesmennskontorene 15. og 16. februar i Tromsø.
Les mer!
Gode slaktetall for reinkjøtt
I løpet av høsten og vinteren er det blitt slaktet ca 7 000 flere reinsdyr enn året før.
Les mer!
Konferanse for reinkjøttnæringen
Årets konferanse for reinkjøttnæringen blir arrangert i Tromsø 7.-8. mars 2016. Påmeldingsfrist er 1. februar.
Les mer!
Statens tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene
Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 111,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 1,5 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale.
Les mer!
Møteprotokoll fra Klagenemnd for merkesaker
Klagenemnd for merkesaker hadde møte 7. januar 2016. Møteprotokollen er nå ferdigstilt og tilgjengelig her i pdf-versjon.
Reingjerdekonvensjon med Finland
Regjeringen har oversendt Stortinget en anmodning om samtykke til inngåelse av reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland. Samtidig har Stortinget fått oversendt forslag til endringer i reindriftsloven som inkorporerer reingjerdekonvensjonen.
Les mer!
Klimaendringer utfordrer reindriftsforvaltningen
Norsk naturressursforvaltning står overfor store utfordringer i forbindelse med forventede drastiske klimaendringer. Det er utgangspunktet for at Landbruksdirektoratets avdeling for reindrift deltar som sluttbruker i forskningsprosjektet SUSTAIN, som har som mål å utvikle strategier for at forvaltningen så langt som mulig kan være i forkant av situasjonen som følger av klimaendringene.
Les mer!
Krav fra Norske reindriftssamers landsforbund
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har i går levert sitt krav til Reindriftsavtaleforhandlingene for 2016/2017 til Staten ved Landbruks- og matdepartementet. Kravet har en økonomisk ramme på 141,65 mill. kroner, en økning på 28,65 mill. kroner i forhold til gjeldende avtale på 113 mill. kroner.
Les mer!
Videreutvikling av internkontroll, selvstyre og tiltak for konfliktløsing i reindrifta
Arbeidsgruppen som jobber med videreutvikling av internkontroll, selvstyre og tiltak for konfliktløsing i reindrifta har møte i Alta 13. januar 2015.
Les mer!
Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift

Denne siden ble sist oppdatert den 08.02.16 klokken 15:45:23


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media